Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och justerar prognos.

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Skellefteå Loke 7. Fastigheten har ca 9.000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 5.000 kvm hotell och resterande del kontor och butiker. Försäljningspriset uppgår till 50 Mkr och vinsten till 12 Mkr.

Vidare har bolaget sålt fastigheten Göteborg Majorna 164:2. Fastigheten består av ca 6.000 kvm uthyrningsbar yta varav största delen industri och lager. Försäljningspriset uppgår till 38 Mkr med en vinst om 5 Mkr.

I och med de under fjärde kvartalet genomförda försäljningarna ändrar bolaget sin prognos för verksamhetsåret om ett resultat före skatt om minst 450 Mkr till ett resultat före skatt om 475 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se