Pressmeddelande24 mars 2003

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat 3 fastigheter i Åbro industriområde, Mölndal, för 134 Mkr inklusive förvärvskostnader.

Fastigheterna Anisen 2, Gasmätaren 2 och Gasmätaren 3 innehåller industri- kontors- och butikslokaler om totalt ca 19.600 kvm med en årlig hyra om 15,2 Mkr. Förvärvet sker till en direktavkastning om ca 9,5 %. Tillträdesdatum är den 1 april 2003.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig