Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 45 fastigheter i Malmö och Helsingborg för totalt 2,2 miljarder kronor från Drott. Fastighetsvärdet fördelar sig med 1,6 miljarder i Malmö och 0,6 miljarder i Helsingborg. Fastighetsportföljen omfattar 201 tkvm varav 193 tkvm är kommersiellt. Driftöverskottet uppgår till 175 Mkr med dagens vakansgrad om cirka 7 procent. Fastigheterna tillträds den 30 december 2003, då full betalning erläggs med undantag för 350 Mkr, som erläggs successivt under 2004.

- Förvärvet passar väl in i vår affärsidé med hög och stabil avkastning och hög likviditet. Ett annat sätt att uttrycka det är att fastigheterna är intressanta både att äga och förvalta eller för att generera nya affärer. Över ¾ av portföljen ligger i mycket centrala lägen i Malmö och Helsingborg och sammantaget ger affären isolerat ett resultattillskott före skatt om cirka 70 Mkr på årsbasis, säger Jens Engwall, Kungsledens VD i en kommentar

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, VVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se