Pressmeddelanden

Kungsleden köper äldreboende

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Göteborg Backa 866:836.

Fastigheten innehåller 76 lägenheter avsedda för äldreboende och förhyrs av Riksbyggen Serviceboende AB och Göteborgs Kommun. Fastigheten är på 6 350 kvm och genererar en hyresintäkt om 5,0 Mkr per år.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 40,2 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

- Ett förvärv med god avkastning relativt den låga risken, vilket betyder att förvärvet ligger i linje med tidigare uttalad satsning på äldreboenden, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se