Pressmeddelanden

Kungsleden bygger äldreboende.

Äldreboendet kommer uppföras under 2004 / 2005 med beräknad färdigställande till april 2005 och förhyras av Halmstad kommun efter färdigställandet med en kontraktstid om 20 år. Hyran kommer att regleras efter fastställd produktionskostnad. Produktionskostnaden beräknas uppgå till ca 50 Mkr. Avkastningen är i nivå med Kungsledens övriga äldreboende.

- Det kommer bli spännande att i samarbete med Halmstad kommun utveckla och uppföra ett modernt äldreboende. Detta är ytterligare ett steg i vår satsning på äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se