Pressmeddelanden

Kungsleden bygger äldreboende.

Kungsleden bygger äldreboende. Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) kommer i samarbete med Halmstad kommun uppföra ett äldreboende om ca 3000 kvm. Äldreboendet kommer uppföras under 2004 / 2005 med beräknad färdigställande till april 2005 och förhyras av Halmstad kommun efter färdigställandet med en kontraktstid om 20 år. Hyran kommer att regleras efter fastställd produktionskostnad. Produktionskostnaden beräknas uppgå till ca 50 Mkr. Avkastningen är i nivå med Kungsledens övriga äldreboende. - Det kommer bli spännande att i samarbete med Halmstad kommun utveckla och uppföra ett modernt äldreboende. Detta är ytterligare ett steg i vår satsning på äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. - För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00460/wkr0002.pdf