Pressmeddelande06 mars 2003

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl.14.00 i Folkets Hus, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt: - förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté samt revisionskommitté, - val av ledamöter till nomineringskommittén.

Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell och Jonas Nyrén samt att nyval sker av Anna Weiner Jiffer och

Per-Anders Ovin. Jockum Beck-Friis och Ole Oftedal har undanbett sig omval.

Kungsleden AB (publ)

Jens Engwall

Bilaga: Kallelse till bolagsstämma

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig