Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2002

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2002 ·Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. ·Utdelningen föreslås till 12,00 (10,50) kr per aktie, en ökning med 14 procent. ·Driftsöverskottet ökade med 28 procent till 818 (638) Mkr. ·Prognos för verksamhetsåret 2003 om ett resultat före skatt på minst 450 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01370/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01370/wkr0002.pdf Hela kommunikén