Pressmeddelanden

Nya satsningar inom äldreboende – Kungsleden förvärvar ytterligare fastigheter i delägt bolag

Det bolag som Kungsleden äger tillsammans med Pilen AB har förvärvat sju fastigheter för äldreboende i Malmö. Förvärven avser fastigheterna Storskarven 9, 12, 13, Bardisanen 14, Nicktisteln 2, samt Tväråkern 16 och 17. Total yta 8 900 kvm för en köpeskilling om 108 Mkr. Förvärven sker till en beräknad direktavkastning om 8,1 procent. Hyresgäster är till 80 procent Malmö kommun.

Äldreboende är en tillväxtmarknad med stora möjligheter. Under 2001 förvärvade vi en portfölj inom äldreboende om ca 1,2 miljarder. I det bolag som vi äger tillsammans med Pilen förvärvade vi tidigare i veckan två fastigheter. Vi har nu utökat innehavet med ytterligare sju attraktiva fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Göran Linder, Affärsområdeschef Äldreboende, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65