Pressmeddelanden

Kungsledens tredje kvartal: Fortsatt vinstökning

- Resultatet före skatt ökade med 14 procent till 364 (319) Mkr vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 19,2 (16,8) kr. - Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 623 (479) Mkr. - Under delårsperioden har 51 fastigheter avyttrats för 490 Mkr med ett resultat om 61 (62) Mkr och 9 fastigheter förvärvats för 345 Mkr. - Prognos för verksamhetsåret 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr kvarstår.

"Kungsleden fortsätter att visa styrka i en svag ekonomi. Vakansgraden fortsätter att ligga på stabil nivå. Resultatet före skatt har ökat med 14 procent jämfört med Prognosen öregående år. Vi tror att fastigheternas direktavkastning även fortsättningsvis kommer att ligga över 8,5 procent vilket gör att prognosen för helåret kvarstår. ger en vinst per aktie om har 23,7 kronor. Vidare har vi efter sommaren iakttagit ett stigande intresse från köparsidan varför förutsättningarna för fastighetshandeln förbättrats" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65