Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen räkenskapsåret 2002

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2002 vid följande tidpunkter.

Bokslutskommuniké 19 februari 2002
Årsredovisning mars 2002
Bolagsstämma 9 april 2002
Delårsrapport januari – mars 23 april 2002
Delårsrapport januari – juni 15 augusti 2002
Delårsrapport januari – september 23 oktober 2002

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65