Pressmeddelanden

Kungsledens första kvartal: Kraftig vinstökning

– Resultatet för första kvartalet är enligt våra förväntningar. Föregående års förvärv och försäljningar samt ett mycket gott arbete i förvaltningen är de främsta orsakerna till resultatet. Vi ser fortsatt positivt på marknadens utveckling där det stora utländska intresset är mycket spännande, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

The press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se