Pressmeddelanden

Kungsledens bokslutskommuniké: Rekord igen!

Kungsledens bokslutskommuniké: Rekord igen! · Resultat före skatt uppgick till 380 (316) Mkr vilket motsvarar 20,06 (16,69) per aktie. · Utdelningen föreslås höjas till 10,50 (9,00) kr per aktie, en ökning med 17 procent. · Driftsöverskottet ökade med 38 procent till 638 (461) Mkr. · Prognos för verksamhetsåret 2002 om ett resultat före skatt på 450 Mkr. Kungsleden har idag lämnat sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2001. - Kungsleden rapporterar återigen ett rekordår. 1997 var Kungsleden ett bolag med en portfölj på knappa 1,8 Mdr, ett driftsöverskott om dryga 100 Mkr och ett negativt årsresultat. Fem år senare har Kungsleden en fastighetsportfölj med ett bokfört värde av nära 9,5 Mdr med ett resultat före betald skatt om 380 Mkr. Driftsöverskottet ökade från år 2000 till 2001 med 177 Mkr eller 38 procent. Under året avyttrades 103 fastigheter för sammanlagt 1 057 Mkr med ett positivt resultat om 100 Mkr och samtidigt förvärvades fastigheter för 3 877 Mkr. Under 2001 har antalet kommuner minskat, andelen storstäder ökat och satsningen på äldreboende inletts. Vi kommer under 2002 att öka satsningen på äldreboende och fortsätta att förvärva kommersiella fastigheter. Vi ser fortsatt stora möjligheter att säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 455 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 129 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT00930/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/19/20020219BIT00930/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén