Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning 2001

Kungsledens årsredovisning 2001 Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se. Årsredovisningen i tryckt form kommer att börja distribueras till aktieägare och övriga intressenter i slutet av vecka 11. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 455 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 129 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/13/20020313BIT01120/wkr0002.pdf Årsredovisning 2001