Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Helsingborg Kolonien 27 och Kolonien 28.

Köpeskillingen uppgår till 97,5 Mkr och genererar en reavinst om 10 Mkr. Försäljningen har skett till en direktavkastning om 7,7 % baserat på köpeskillingen.

Som vi tidigare sagt tror vi på en hög aktivitetsnivå vad gäller köp och försäljningar under fjärde kvartalet 2002, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65