Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och köper

Under det tredje kvartalet har fastighetsbolaget Kungsleden sålt 18 fastigheter för 23 Mkr med noll resultat.

I början av oktober har två fastigheter i Malmö, Vildanden 7 och 8 avyttrats för 59 Mkr med ett resultat om 8 Mkr.

Direktavkastningen på försäljningspriset uppgår till ca 9%.

Försäljningen resultatförs det fjärde kvartalet.

Vidare har en fastighet i Hässleholm, Mården 7 förvärvats för 50 Mkr.

Fastigheten är en kontors- och butiksfastighet på ca 6.000 kvm med en årlig hyra på 7,7 Mkr.

Förvärvet sker till en direktavkastning om drygt 11%.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65