Pressmeddelande15 november 2002

Kungsleden säljer och hyr ut

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Köpmannen 7 i Västerås för 127 Mkr. Byggnaden är en del av Hälla handelsområde. Utbyggnad har skett under året och invigning av det nya köpcentrat är planerat till slutet av november. Försäljningen ger en reavinst om 35 Mkr.

Kungsleden har vidare hyrt ut ca 4000 m2 kontor till Arbetsförmedlingen i Eskilstuna.
Hyresgästen flyttar in efter en större ombyggnad i slutet av 2003.
Lokalerna har stått tomma sedan Kungsleden förvärvade fastigheten av FöreningsSparbanken 1998.

- Som vi tidigare sagt tror vi på en hög aktivitetsnivå vad gäller köp och försäljningar under fjärde kvartalet 2002, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig