Pressmeddelanden

Kungsleden köper och säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har, genom det med Catella delägda Hemsö Äldreboende AB, förvärvat 10 fastigheter i Malmö.

Fastigheterna används för äldreboende och innehåller drygt 13 Tkvm med en hyra om 17,5 Mkr. Genomsnittlig kontraktstid uppgår till 8 år och 88 % av kontrakterad yta är med Malmö kommun. Fastigheternas förvärvspris uppgår till 192 Mkr med en beräknad direktavkastning om 8 %.

Kungsleden har vidare sålt fastigheten Stockholm Stenskärven 8 i Vinsta. Fastigheten som innehåller ca 9.700 kvm kontor har sålts för 35 Mkr vilket resulterar i en reaförlust om 5 Mkr.

- Det är mycket positivt att vi kunnat öka vårt innehav inom äldreboende med förvärvet av 10 fastigheter i Malmö samtidigt som vi kunnat avyttra i Stockholm. Ovanstående affärer är ytterligare ett steg i att stärka avkastningen och samtidigt minska risken i fastighetsportföljen, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65