Pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt

- förslag från aktieägaren Tomas Huynh om ändring av bolagsordningen avseende aktiens nominella belopp (s.k. split) och,

- val av ledamöter till nomineringskommittén.

Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jockum Beck-Friis, Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén och Ole Oftedal.

Kungsleden AB (publ)

Jens Engwall

Bilaga: Kallelse till bolagsstämma

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50