Pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ) Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2002 kl.14.00. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt förslag från aktieägaren Tomas Huynh om ändring av bolagsordningen avseende aktiens nominella belopp (s.k. split) och, val av ledamöter till nomineringskommittén. Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jockum Beck-Friis, Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén och Ole Oftedal. Kungsleden AB (publ) Jens Engwall Bilaga: Kallelse till bolagsstämma För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 455 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 129 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00260/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00260/wkr0003.doc Bilaga