Pressmeddelande09 april 2002

Bolagsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under tisdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 10,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 12 april 2002 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 17 april 2002.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Jens Engwall för verksamhetsåret 2001 och de nu rådande marknadsförutsättningarna.

Marknaden för köp och försäljningar har varit god under inledningen av år 2002 med ett antal intressanta affärer. Jens Engwall kommenterade även den genomförda affären av äldreboende fastigheter vilken utvecklat sig väl och påpekade att han såg ett antal intressanta affärsmöjligheter inom området under resterande del av 2002.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001. Till styrelseledamöter omvaldes Jockum Beck-Friis, Jens Engwall, Mats Israelsson, Jonas Nyren och Ole Oftedal. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig