Pressmeddelanden

Vinst per aktie ökar med 2,0 kronor genom fastighetsköp om 1,1 miljard

Kungsleden har tecknat avtal om förvärv av 15 fastigheter från JM för en total köpeskilling om 1.119 Mkr. Fastigheterna brukas för så kallat äldreboende och är belägna i Stockholm, Norrköping, Uppsala, Västerås och Göteborg. Av fastigheternas värde återfinns cirka 70% i Stockholm och Uppsala. Hyreskontraktens återstående löptid är i snitt 10 år och tecknade med främst kommunerna på respektive ort. Fastigheterna tillträds per 2001-12-07.

Köpet sker med en beräknad direktavkastning om 8,0% och förvärvet bedöms ge en resultateffekt på vinsten per aktie från och med 1 januari 2002 om 2,0 kronor.

Äldreboende är samlingsnamnet för reformen som populärt kallades "eget rum på långvården" eller det boende som kommunerna skall erbjuda äldre personer med behov av särskilt stöd – särskilda boendeformer – enligt socialtjänstlagen. Kungsledens hyresgäster är kommunerna som i sin tur tecknar hyresavtal med de boende. Cirka 70% av ytorna i de förvärvade fastigheterna utgörs av boende och resterande del av allmänna delar och av lokaler för vårdrelaterad verksamhet.

– Det ligger i vår affärsidé att skapa hög och stabil direktavkastning. Genom dagens köp genererar vi en ökning av vår vinst per aktie med 2,0 kronor från och med nästa år, baserat på långa hyresavtal med främst kommuner som hyresgäster. Vi bedömer också att fastigheterna kan finansieras till goda villkor då risken är låg, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar. Vi är öppna för ytterligare förvärv av denna typ av fastigheter.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

The press release is available in English at www.kungsleden.se.