Pressmeddelanden

Vinst per aktie ökar med 2,0 kronor genom fastighetsköp om 1,1 miljard

Vinst per aktie ökar med 2,0 kronor genom fastighetsköp om 1,1 miljard Kungsleden har förvärvat en portfölj av fastigheter för äldreboende i främst Stockholm, Norrköping och Uppsala med kommunerna på dessa orter som hyresgäster. Förvärvet leder till en beräknad ökning i vinst per aktie från och med 2002 med 2,0 kronor. Kungsleden har tecknat avtal om förvärv av 15 fastigheter från JM för en total köpeskilling om 1.119 Mkr. Fastigheterna brukas för så kallat äldreboende och är belägna i Stockholm, Norrköping, Uppsala, Västerås och Göteborg. Av fastigheternas värde återfinns cirka 70% i Stockholm och Uppsala. Hyreskontraktens återstående löptid är i snitt 10 år och tecknade med främst kommunerna på respektive ort. Fastigheterna tillträds per 2001-12-07. Köpet sker med en beräknad direktavkastning om 8,0% och förvärvet bedöms ge en resultateffekt på vinsten per aktie från och med 1 januari 2002 om 2,0 kronor. Äldreboende är samlingsnamnet för reformen som populärt kallades "eget rum på långvården" eller det boende som kommunerna skall erbjuda äldre personer med behov av särskilt stöd - särskilda boendeformer - enligt socialtjänstlagen. Kungsledens hyresgäster är kommunerna som i sin tur tecknar hyresavtal med de boende. Cirka 70% av ytorna i de förvärvade fastigheterna utgörs av boende och resterande del av allmänna delar och av lokaler för vårdrelaterad verksamhet. -Det ligger i vår affärsidé att skapa hög och stabil direktavkastning. Genom dagens köp genererar vi en ökning av vår vinst per aktie med 2,0 kronor från och med nästa år, baserat på långa hyresavtal med främst kommuner som hyresgäster. Vi bedömer också att fastigheterna kan finansieras till goda villkor då risken är låg, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar. Vi är öppna för ytterligare förvärv av denna typ av fastigheter. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 The press release is available in English at www.kungsleden.se. Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 426 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 8,0 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 132 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00500/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00500/bit0001.xls Tabeller