Pressmeddelanden

Ortivus AB har fått en kraftig orderökning i Storbritannien

Ortivus AB har fått en kraftig orderökning i Storbritannien Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt engelska dotterbolag vunnit ytterligare ett flertal upphandlingar med patientövervakningssystemet Mobimed i Storbritannien. Upphandlingarna kommer från flera olika ambulansorganisationer över hela Storbritannien, men även från primärvården. Tillsammans med beställningen tidigare i år i Skottland uppgår orderboken i Storbritannien för närvarande till 41 patientenheter och 7 sjukhusenheter med option om ytterligare 9 respektive 3 enheter. Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående års ordervolym om 15 patientenheter och 2 sjukhusenheter. I ekonomiska termer innebär detta att årets orderbok i Storbritannien för närvarande är värd ca MSEK 10, att jämföra med hela föregående års ordervolym om MSEK 3. Ortivus har genom sitt engelska dotterbolag under ett par års tid bearbetat den Brittiska marknaden med sitt pre-hospitala Patient Informatik-system Mobimed. Kliniska tester har genomförts på flera referensanläggningar med mycket gott resultat, och under föregående år erhölls beställningar om 15 patientenheter och 2 sjukhusenheter. Detta innebar en bekräftelse på att Mobimed uppfyller marknadens krav såväl kliniskt som kommersiellt. Samtidigt var orderingången för Mobimed-systemet mycket god totalt sett för koncernen år 2000 med sammanlagt 121 sålda patientenheter och 18 sjukhusenheter, att jämföra med 1999 års volym om 26 respektive 9 enheter. Den kraftiga orderökningen hittills i år i Storbritannien bygger vidare på denna positiva utveckling, och innebär ett kommersiellt genombrott på den brittiska marknaden. Det stora antalet beställningar kombinerat med den geografiska spridningen på marknaden innebär att Ortivus nu uppnått en kritisk massa för den fortsatta expansionen i Storbritannien. Denna utveckling är viktig för Ortivus eftersom den brittiska marknaden för enbart bestyckning av ambulanser är fem till sex gånger större än till exempel den svenska marknaden, på vilken Ortivus nu närmar sig en 50 procentig marknadsandel. Förutom ambulansorganisationer har Ortivus engelska dotterbolag även bearbetat och erhållit beställningar från primärvården. För närvarande pågår dessutom diskussioner med bland annat offshore-sektorn. De hittills erhållna beställningarna kommer att installeras under våren 2001. ./. För ytterligare information kontakta Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81 Se även www.ortivus.com Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen 68 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00670/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00670/bit0002.pdf