Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen bokslut räkenskapsåret 2001

Kungsledens rapporttillfällen bokslut räkenskapsåret 2001 Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2001 vid följande tidpunkter. - Bokslutskommuniké 19 februari 2002 - Årsredovisning mars 2002 - Bolagsstämma 9 april 2002 Tidpunkter för rapporttillfällen avseende kvartal 1, 2 och 3 2002 kommer att lämnas i början av 2002. För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg , vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 426 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 132 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01280/bit0001.pdf