Pressmeddelande26 april 2001

Kungsledens första kvartal: Vinsten upp 50%

Resultatet före skatt ökade med 50 procent till 74 (50) Mkr vilket motsvarar ett resultat före skatt per aktie om 3,9 (2,7) kr. Driftsöverskottet ökade med 43 procent till 144 (100) Mkr. Under perioden har 28 fastigheter avyttrats för 243 Mkr med ett resultat om 2 (1) Mkr och 16 fastigheter förvärvats för 945 Mkr.

– Resultatet för första kvartalet har ökat vår möjlighet att uppnå prognosen om 275 Mkr för hela året. Genomförda köp och försäljningar och ett bra utfall på uthyrningssidan är de främsta orsakerna till det goda resultatet. Det rådande marknadsläget skapar många goda affärsmöjligheter och vi ser positivt på möjligheten att förvärva fastigheter för 1,5 Mdr netto under 2001, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig