Pressmeddelande24 september 2001

Kungsleden tecknar hyresavtal med Jacobson & Widmark AB, (J &W)

Kungsleden har tecknat hyresavtal med J &W avseende nya kontorslokaler.

Lokalerna, som är belägna på Rullagergatan i fastigheten Gamlestaden 2:5 i Göteborg, förvärvade Kungsleden från SKF i början av år 2001.

J &W, som idag förhyr c:a 5.000 kvm i fastigheten, samlokaliserar nu sin verksamhet till Gamlestaden. Genom det nya hyresavtalet, som omfattar c:a 2.500 kvm, kommer J &W att hyra totalt 7.500 kvm i fastigheten.

Lokalerna som idag är tomma industrilokaler kommer att byggas om till kontorslokaler och planeras vara inflyttningsklara till sommaren 2002. Efter ombyggnaden kommer fastigheten att vara fullt uthyrd.

"J &W som är ett ledande företag inom kvalificerade tekniska konsulttjänster ställer stora krav på trevliga lokaler med bra funktionalitet och miljö. Överenskommelsen bekräftar att de fastigheter som Kungsleden äger i Gamlestaden har förbättrat sin position som ett bra och attraktivt kontorsläge i Göteborg" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig