Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Under 2001 har Kungsleden sålt 24 fastigheter för en köpeskilling om 25 Mkr.

Försäljningen är i nivå med externa värderingar och har ej medfört någon reavinst.

Direktavkastningen proforma 2000 baserat på försäljningspriset uppgår till 0,4 %.

"Försäljningen är ett led i vår fortlöpande strukturering av fastighetsbeståndet" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50