Pressmeddelande22 augusti 2001

Kungsleden säljer och höjer prognos

Kungsleden säljer och höjer prognos Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har genom flera affärer sålt 25 fastigheter under tredje kvartalet för sammanlagt 298 Mkr. Huvuddelarna av försäljningarna har skett i Halmstad och Ljungby. Försäljningarna ger en reavinst om 31 Mkr efter försäljningsadministration. Proforma gav de sålda fastigheterna en avkastning på försäljningspriset om 6,8 %. Med anledning av försäljningarna höjer Kungsleden sin resultatprognos om ett resultat efter betald skatt från 330 Mkr till 360 Mkr, vilket motsvarar 19 kr/aktie. "En bra start på hösten som sporrar oss att fortsätta att både köpa och sälja fastigheter" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 445 fastigheter med ett bokfört värde på drygt ca 8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00870/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00870/bit0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00870/bit0003.xls sålda fastigheter tredje kvartal

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig