Pressmeddelanden

Kungsleden säljer i Helsingborg

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Helsingborg Bollbro 15 för 70 Mkr.

Försäljningen sker till en direktavkastning om 8 % före fastighetsadministration och ger en reavinst om 13 Mkr.

Frånträdesdatum är den 14 januari 2002.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall , VD,
tfn 08-503 052 04,
mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD,
tfn 08-503 052 06,
mobil 070-690 65 65