Pressmeddelande25 oktober 2001

Kungsleden säljer i Haninge och Trollhättan

Resultatet efter fastighetsadministration uppgår till 10 Mkr.

"Affärerna är ett led i vår strukturering av fastighetsbeståndet" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

 

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2007 av 575 fastigheter med ett bokfört värde om 25,7 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 134 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig