Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Lund

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper resterande 50 % av ÅR House KB som äger fastigheten Lyckebacken 1 i Lund. Efter förvärvet är Kungsleden ensam ägare till bolaget.

På fastigheten finns industri- och lagerbyggnader med en yta om ca 70.000 m2.

Köpeskillingen uppgår till 85 Mkr och beräknas ge en initial direktavkastning om 11 %.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50