Pressmeddelanden

Kungsleden köper en och säljer nio

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:37 för 67 Mkr.

Fastigheten är en modern logistikfastighet med en yta om 11.400 m2 och är i sin helhet uthyrd till amerikanska Ingran-Micro.

Fastigheten ger en initial direktavkastning om 12 %.

Kungsleden har också styckesålt fastigheter i bl.a. Älghult, Gränna, Klippan, Bollsta, Avesta och Odensbacken för sammanlagt 21 Mkr. reavinsten uppgår till 2 Mkr.

"En bra avslutning på ett bra år" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65