Pressmeddelanden

Kungsleden köper & säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) genomför fastighetsaffär med ICA.

Kungsleden förvärvar fastigheten Magasinet 1 i Järna, söder om Stockholm för 57,2 Mkr inkl. transaktionskostnader.

Fastigheten innehåller ca 20.000 kvm främst lagerlokaler vilka hyrts ut till Svenska Lagerhus på ett 10-årigt avtal. Tillträde sker den 1 september 2001.

Samtidigt säljer Kungsleden fastigheten Kontrollanten 11 i Örebro. Fastigheten innehåller drygt 9.000 kvm industri- och lagerytor och ska av ICA utvecklas till en ICA Maxi-anläggning.

Köpeskillingen uppgår till 35 Mkr. Frånträde sker den 1 september 2001.

"Jag ser det som mycket intressant att kunna göra affär med ICA både på köp- och säljsidan och samtidigt stärka bolagets kassaflöde" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50