Pressmeddelanden

Fortsatt stark utveckling – Kungsledens delår januari – juni 2001

- Resultat före skatt för första halvåret uppgick till 191 (169) Mkr – motsvarar 10,1 kronor per aktie - Driftsöverskottet 305 (200) Mkr, en ökning med 52% - Rörelseresultatet 321 (193) Mkr, en ökning med 67% - Under första halvåret har 49 fastigheter avyttrats för 447 Mkr med ett resultat på 30 (5) Mkr och 44 fastigheter förvärvats för 1.937 Mkr. Fastighetsbeståndet har under perioden ökat med drygt 20%. Uppjusterad prognos om resultat efter betald skatt från 300 Mkr till 330 Mkr. – Kungsleden har än en gång levererat en stark rapport. Arbetet att öka avkastningen och minska risken fortsätter och därför är fastighetshandeln en central del av verksamheten.

Kungsleden har än en gång levererat en stark rapport. Arbetet att öka avkastningen och minska risken fortsätter och därför är fastighetshandeln en central del av verksamheten.

Vårt aktiva arbete att köpa och sälja fastigheter har lett till en bättre portfölj. Bra exempel på detta är att genomsnittsstorleken på fastighetsinnehaven har stigit och att koncentrationen ökat så att 56% av beståndet finns i Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen. Samtidigt är det glädjande att över nio kronor av varje tia av vår bruttointjäning kommer från vår fastighetsförvaltning. Vår långsiktiga intjäningsförmåga är således stark, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

The press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se.