Pressmeddelande05 april 2001

Bolagsstämma i Kungsleden

Kungsleden AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 9 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 10 april 2001 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 17 april 2001.

I sitt anförande vid stämman redogjorde vice verkställande direktören Johan Risberg för verksamhetsåret 2000 och de nu rådande marknadsförutsättningarna. Fortsatt osäkerhet kring kapitalmarknaden och ränteutvecklingen ger Kungsleden - med sitt fokus på såväl fastighetsförvaltning som omstruktureringar av bestånd och fastighetshandel - goda affärsmöjligheter. Johan Risberg nämnde vidare att uthyrningsgraden förbättrats genom att Kungsleden under årets första månader tecknat nya hyreskontrakt med årshyror om sammantaget 7 Mkr.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en ökning av antalet styrelseledamöter från fem till sex. Styrelseledamöterna Jockum Beck-Friis, Mats Israelsson, Jens Engwall och Bengt Kjell omvaldes. Jonas Nyrén samt Ole Oftedal nyvaldes till styrelsen. Christer Bergquist hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bengt Kjell till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig