Pressmeddelande17 maj 2000

Kungsledens refinansierar

Fastighetsbolaget Kungsleden har ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Den totala volymen uppgår till 4, 2 miljarder kronor varav drygt 3,4 miljarder kronor är refinansiering av existerande krediter.

Syftet har varit att nå en finansiering som är flexibel och anpassad till Kungsledens affärsidé samt även skapa utrymme för tillväxt. Engångskostnaden för refinansieringen beräknas till 5 miljoner kronor och kommer att belasta årets resultat. I övrigt innebär den nya finansieringen ingen kostnadsförändring för Kungsleden.

Krediten är arrangerad av SEB Debt Capital Markets.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50

Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig