Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen 2001

Fastighetsbolaget Kungsleden lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2000 samt utfall kvartal 1 2001 vid följande tidpunkter;

Bokslutskommuniké 15 februari 2001

Årsredovisning mars 2001

Bolagsstämma 5 april 2001

Delårsrapport jan-mars 26 april 2001
Tidpunkter för rapporttillfällen avseende kvartal 2 och 3 2001 kommer att lämnas i början av 2001.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65