Pressmeddelanden

Kungsledens första kvartal

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. * Driftsöverskottet uppgår till 100 (78) Mkr * Under perioden har 25 fastigheter avyttrats för 56 Mkr, med ett resultat om 1 (63) Mkr * Resultat efter skatt uppgår till 50 (87) Mkr * Direktavkastningen proforma uppgår till 8,3% * Helårsprognos om resultat efter skatt om 230 mkr kvarstår Jens Engwall, verkställande direktör i Kungsleden, säger i en kommentar: "Kungsleden tjänar pengar både på fastighetsförvaltning och fastighetshandel. Arbetet att fokusera Kungsledens bestånd fortsatte under första kvartalet under vilken period 25 fastigheter avyttrades. Därmed lämnade Kungsleden ytterligare två kommuner. Årets första kvartal präglades dock av en lägre aktivitet i fastighetshandeln än vad koncernen tidigare presterat. Vår ambition att årligen realisera minst 50 Mkr i resultat av fastighetshandeln kvarstår. Särskilt glädjande är det kraftigt förbättrade driftsöverskottet som nu på årsbasis uppgår till 200 Mkr", avslutar Jens Engwall För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 1 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01060/bit0002.pdf