Pressmeddelande21 mars 2000

Kungsledens årsredovisning för 1999

Kungsledens årsredovisning för 1999 Kungsledens årsredovisning för räkenskapsåret 1999 finns nu att hämta hem som pdf-fil på vår hemsida www.kungsleden.se. Den tryckta årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor och kommer att distribueras under v.12. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 546 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 5,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 161 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00280/bit0002.pdf

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig