Pressmeddelanden

Kungsleden tar upp ett obligationslån

Fastighetsbolaget Kungsleden tar upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid på tre år och 300 Mkr med en löptid på fem år. Initialt kommer halva lånebeloppet att utnyttjas.

Lånen som kommer att vara noterade på OM Stockholmsbörsen har en kupongränta om 8,75 % på tre års lånet och 9,75 % på fem års lånet. Lånen har tagits upp i syfte att ytterligare effektivisera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget en plattform för ytterligare fastighetsaffärer under hösten.

SEB Debt Capital Markets har arrangerat lånen.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, mobil 070 - 690 65 50