Pressmeddelande14 juli 2000

Kungsleden tar upp ett obligationslån

Kungsleden tar upp ett obligationslån Fastighetsbolaget Kungsleden tar upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid på tre år och 300 Mkr med en löptid på fem år. Initialt kommer halva lånebeloppet att utnyttjas. Lånen som kommer att vara noterade på OM Stockholmsbörsen har en kupongränta om 8,75 % på tre års lånet och 9,75 % på fem års lånet. Lånen har tagits upp i syfte att ytterligare effektivisera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget en plattform för ytterligare fastighetsaffärer under hösten. SEB Debt Capital Markets har arrangerat lånen. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, mobil 070 - 690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 521 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 5,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 159 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00200/bit0002.pdf

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig