Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden har under april och maj månad avyttrat 19 fastigheter för 43,9 miljoner kronor. Försäljningarna har gett ett sammanlagt resultat om 1,9 miljoner kronor.

Data för avyttrade fastigheter framgår av bifogade tabell.

"Försäljningarna har skett inom alla fastighetskategorier och över hela Sverige vilket är glädjande" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65