Pressmeddelanden

Kungsleden omorganiserar

I syfte att stärka Kungsledens närvaro på de lokala marknaderna, öka regionorganisationernas fokus på förvaltning, uthyrning och försäljning och samtidigt öka flexibiliteten i organisationen genomför Kungsleden en omorganisation.

Till de tidigare regionerna Öst med säte i Stockholm och Väst med säte i Göteborg läggs nya region Syd med säte i Malmö. Vidare flyttas ansvaret för ekonomi och administration från regionorganisationerna till en gemensam enhet inom Kungsledens moderbolag.

Till regionchef för region Syd har utsetts Eskil Lindnér som varit anställd i Kungsleden sedan 1999 och tidigare varit anställd i JM-koncernen. Eskil Lindnér kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

I samband med omorganisationen har Benny Ivarsson utsetts till ny regionchef för region Väst. Benny Ivarsson har varit anställd i Kungsleden sedan 1999 och närmast som ekonomichef i region Väst. Benny Ivarsson kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

Gunnar Korpås, tidigare regionchef för region Väst, lämnar i och med omorganisationen sina uppdrag i Kungsleden-koncernen.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65