Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden har ingått avtal med Ericsson om förvärv av två fastigheter.

Den ena fastigheten, Diametern 1, är belägen i Kungens Kurva söder om Stockholm och innehåller drygt 41.000 kvadratmeter kontor. Största hyresgäst är Emerson Energy Systems vilka svarar för ca 75 % av intäkterna.

Förvärvspriset uppgår till 235 miljoner kronor. Tillträde skedde per den 1 juni 2000.

Den andra fastigheten är belägen i Mölndal utanför Göteborg och består av 73.000 kvadratmeter, främst kontors- och utvecklingslokaler. Största hyresgäst är Ericsson Microwave Systems vilka i samband med försäljningen tecknat ett 10-årigt hyresavtal på merparten av ytan.

Förvärvspriset är 630 miljoner kronor. Tillträde sker den 30 september 2000.

"Fastigheterna stärker Kungsledens affärsidé om en fastighetsportfölj med hög och stabil direktavkastning då förvärven genomförs till direktavkastningsnivåer överstigande genomsnittet i Kungsledens portfölj. Dessutom är fastigheterna belägna i områden och med hyresgäster med mycket positiva framtidsutsikter" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65