Pressmeddelanden

Pressmeddelande 1999-05-05

Kungsleden redovisar en vinst om 87 Mkr för första kvartalet 1999

Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 1999.

Resultatet efter skatt uppgick till 87 (7) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,59 kronor.
Driftsöverskottet uppgick till 78 Mkr.
Under första kvartalet har fastigheter avyttrats för 419 Mkr med en realisationsvinst om 63 Mkr.
Under perioden har fastigheter förvärvats för 1 352 Mkr.
I samband med börsnotering avgav Kungsleden en prognos om ett driftsöverskott om 410 Mkr, ett resultat av fastighetsförsäljningar om 80 Mkr och ett resultat efter skatt om 240 Mkr för helåret 1999. Med grund i ovanstående prognos och bolagets nuvarande utdelningspolicy är det styrelsens avsikt att för verksamhetsåret 1999 föreslå en utdelning om minst 6,50 kronor per aktie. Denna prognos står fast.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 6565