Pressmeddelande07 december 1999

Kungsledens rapporttillfällen år 2000

Fastighetsbolaget Kungsleden lämnar ekonomisk information följande tidpunkter:

Bokslutskommuniké 18 februari 2000

Årsredovisning mars 2000
Ordinarie bolagsstämma 11 april 2000
Delårsrapport januari-mars 27 april 2000
Delårsrapport januari-juni 8 augusti 2000
Delårsrapport januari-september 24 oktober 2000
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig