Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden, som noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 14 april 1999, har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Telegrafen 9 och Högvakten 6 i Helsingborg för 170 Mkr. Försäljningen ger ett resultat om 15 Mkr efter fastighetsadministration.

"Vi omprövar kontinuerligt vårt fastighetsinnehav utifrån Kungsledens affärsidé som innebär en fokusering på långsiktigt hög och stabil direktavkastning. De sålda fastigheterna bedöms inte passa in i affärsidén", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65