Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt samtliga sina fastigheter på Gotland för 18,8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Othem, Stånga, Hemse och Visby.

Avkastningen före fastighetsadministration uppgår till 9,2 %. Köpare är ett lokalt fastighetsbolag. Försäljningen sker utan resultateffekt.

"Fastigheterna lever idag upp till våra avkastningskrav men vi tror långsiktigt att fastigheterna måste ägas av en lokal aktör för att bibehålla avkastningen, därför passar fastigheterna inte in i vår affärsidé om att äga fastigheter med en hög och stabil direktavkastning" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65