Pressmeddelande03 december 1999

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden har under oktober och november månad avyttrat 32 fastigheter för 112,5 Mkr. Försäljningarna har gett ett sammanlagt resultat om ca 18 Mkr.

Data för avyttrade fastigheter framgår av bifogad tabell.

Kungsledens tidigare lämnade prognos om ett resultat för 1999 om 270 Mkr kvarstår. Prognosen anger, med bolagets utdelningspolicy, en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie.

"Försäljningar har skett över hela Sverige och inom alla fastighetskategorier vilket är glädjande", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50
Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig